Pomohl Vám můj web?
Podpořte psaní dalších článků!

jQuery-návod.cz - vše okolo jQuery - jQuery UI, pluginy a další
Manipulace s prvky

S jQuery můžeme přidávat, upravovat nebo mazat prvky i jejich obsah nebo vlastnosti.

(6) Úprava prvků

JQuery umožňuje jednoduchou manipulaci s prvky. Můžeme měnit obsah, třídy, vlastnosti prkvů i HTML kód.