Pomohl Vám můj web?
Podpořte psaní dalších článků!

jQuery-návod.cz - vše okolo jQuery - jQuery UI, pluginy a další
Události

JQuery muže reagovat na spoustu událostí, vyvolané uživatelem i prohlížečem. Taky můžeme vyvolávat vlastní události. To vše naleznete v této kategorii.

Čísla kláves

Pokud potřebujete zjistit, kterou klávesu uživatel stisknul, je tento článek určený přímo pro vás. Najdete v něm tabulku většiny kláves, kód, který vám vypíš číslo stisknuté klávesy a příklad vytvoření klávesové zkratky pro větší pohodlí uživatele.

(7) Události

S jQuery můžeme zachytit události, jako je třeba kliknutí nebo pohyb myši, stisk klávesy nebo i scrollování po stránce.