Pomohl Vám můj web?
Podpořte psaní dalších článků!

jQuery-návod.cz - vše okolo jQuery - jQuery UI, pluginy a další
Čísla kláves

Kategorie: Události

V tomto článku uvedu přehled kódů kláves, které se používají při událostech keydown (zmáčknutí), keypress (držení) a keyup (puštění). Tento přehled kódů kláves je stejný pro javascript i jQuery. Je převzat z http://www.cambiaresearch.com/c4/702b8cd1-e5b0-42e6-83ac-25f0306e3e25/Javascript-Char-Codes-Key-Codes.aspx a přeložen do češtiny. Některé klávesy bohužel nejdou odchytit, mě nefungoval třeba PrintScreen.

Stisknutá klávesa Kód
backspace 8
tab 9
enter 13
shift 16
ctrl 17
alt 18
pause/break 19
caps lock 20
escape 27
page up 33
page down 34
end 35
home 36
levá šipka 37
šipka nahoru 38
pravá šipka 39
šipka dolů 40
insert 45
delete 46
é 48
+ 49
ě 50
š 51
č 52
ř 53
ž 54
ý 55
á 56
í 57
a 65
b 66
c 67
d 68
e 69
f 70
g 71
h 72
i 73
j 74
k 75
l 76
m 77
n 78
o 79
p 80
q 81
r 82
s 83
t 84
u 85
v 86
w 87
x 88
y 89
z 90
levé windows talčítko 91
pravé windows tlačítko 92
výběrové tlačítko 93
0 96
1 97
2 98
3 99
4 100
5 101
6 102
7 103
8 104
9 105
hvězdička * 106
plus + 107
mínus - 109
čárka u NUM kláves 110
lomeno 111
f1 112
f2 113
f3 114
f4 115
f5 116
f6 117
f7 118
f8 119
f9 120
f10 121
f11 122
f12 123
num lock 144
scroll lock 145
ů 186
čárka ´ 187
čárka , 188
rovná se = 189
tečka . 190
pomlčka - 191
středník ; 192
ú 219
dvojtečka 220
pravá závorka ) 221
vykřičník ! 222

 

Pokud potřebujete zjistit klávesu, která není v tabulce, můžete to udělat pomocí tohoto kódu:

// HTML část
Číslo klávesy je: <div id="cislo_klavesy"></div>

// jQuery část
$(window).keydown(function(e){ // událost zachycující stisknutí klávesy
   // e - volitelný parametr - vytvoří objekt, ve kterém budou uloženy informace, jako třeba kód klávesy 

   $("#cislo_klavesy").text(e.keyCode);
   // e.keyCode - tady je uložený kód klávesy - každá klávesa má určitý kód - enter třeba 13

});

Klávesovou zkratku můžeme vytvořit takto.

// HTML část
<div id="text"></div>


// jQuery část
$(window).keydown(function(e){ // stisknutí klávesy
   if(e.keyCode == 78 && e.altKey) { // pokud je klávesa "n" a je stisknutý alt
     // zde můžete umísit kód, který se vykoná při zmáčknutí alt + n     
     $("#text").after("Stiskli jste kombinaci alt + n, provádím předdefinovanou akci");     
   };
});

Zobrazit diskuzi