Pomohl Vám můj web?
Podpořte psaní dalších článků!

jQuery-návod.cz - vše okolo jQuery - jQuery UI, pluginy a další
jQuery je nejpoužívanější JS knihovna

Kategorie: Zprávičky

Podle grafu na http://w3techs.com/technologies/history_overview/javascript_library tvoří podíl jQuery téměř 75% ze všech používaných frameworků. Také bylo zjištěno, že jQuery je zhruba na každém třetím webu. Za jQuery následuje knihovna MooTools, která má pouze 13%. JQuery tak jednoznačně vyhrává. Navíc během posledního půl roku jQuery získalo zhruba dalších 6%.

Zdroje:

http://w3techs.com/technologies/history_overview/javascript_library

http://w3techs.com/technologies/overview/javascript_library/all

Zobrazit diskuzi