Pomohl Vám můj web?
Podpořte psaní dalších článků!

jQuery-návod.cz - vše okolo jQuery - jQuery UI, pluginy a další
Efekty

JQuery nabízí celou řadu efektů. V této kategorii naleznete všechny efekty s jejich popisem a ukázkou. Dále zde jsou funkce, které jsou s efekty nějak spojeny.

Selektory

Selektory nabízí způsob, jak efektivně vybrat prvky na stránce. Naučte se je využívat!

Události

JQuery muže reagovat na spoustu událostí, vyvolané uživatelem i prohlížečem. Taky můžeme vyvolávat vlastní události. To vše naleznete v této kategorii.

Manipulace s prvky

S jQuery můžeme přidávat, upravovat nebo mazat prvky i jejich obsah nebo vlastnosti.

Ajax

AJAX je technologie umožňující posílat data na server a následně další data přijímat. JQuery tuto činnost značně ulehčuje, nabízí sadu funkcí, se kterými se můžete seznámit v této kategorii.

jQuery UI

JQuery nabízí sadu pro uživatelské rozhraní. Naleznete v ní třeba widgety, jako je kalendář, datepicker, dialog, slider, taby a autocomplete, další efekty a interakce, třeba drag & drop, změnu velikosi nebo řazení.

Pluginy - hotová řešení

Protože jQuery umožňuje snadnou tvorbu rozšíření, našla se spousta lidí, kteří vytvořili nejůznější pluginy. Využívejte jejich řešení!

Ostatní články

V této kategorii jsou umístěny články, které nepatří do žádné jiné kategorie.

Zprávičky

V této kategorii najdete krátké zprávičky, které se týkají aktuálního dění kolem jQuery, například vydání nové verze knihovny.