Pomohl Vám můj web?
Podpořte psaní dalších článků!

jQuery-návod.cz - vše okolo jQuery - jQuery UI, pluginy a další
Seriál o jQuery

Toto je úvodní seriál o jQuery, který vás seznámí se základy i pokročilejšími tématy. Pokud jQuery neovládáte, doporučuji si jej přečíst. Pro pochopení základů nutných pro používání většiny pluginů (http://jquery-navod.cz/kategorie-pluginy) slouží první čtyři články.

(9) Ajax

AJAX je technologie, která nám umožňuje posílat požadavky na serve bez nutnosti reloadu stránky. JQuery práci s touto technologiií značně usnadňuje.

(8) Rozměry

JQuery nám umožňuje jednodušše zjistit nebo změnit šířku a výšku prvků nebo jejich pozici.

(7) Události

S jQuery můžeme zachytit události, jako je třeba kliknutí nebo pohyb myši, stisk klávesy nebo i scrollování po stránce.

(6) Úprava prvků

JQuery umožňuje jednoduchou manipulaci s prvky. Můžeme měnit obsah, třídy, vlastnosti prkvů i HTML kód.

(5) Efekty

Další velkou výhodou jQuery jsou grafické efekty. Nabízí sadu základních efektů a navíc možnost tvorby vlastních efektů, které jsou velmi efektní s vynaložením velmi malého úsilí.