Pomohl Vám můj web?
Podpořte psaní dalších článků!

jQuery-návod.cz - vše okolo jQuery - jQuery UI, pluginy a další


Tip: Chcete se naučit základy jQuery? Přečtěte si úvodní seriál.


(8) Rozměry

JQuery nám umožňuje jednodušše zjistit nebo změnit šířku a výšku prvků nebo jejich pozici.

(7) Události

Kategorie: Události

S jQuery můžeme zachytit události, jako je třeba kliknutí nebo pohyb myši, stisk klávesy nebo i scrollování po stránce.

(6) Úprava prvků

JQuery umožňuje jednoduchou manipulaci s prvky. Můžeme měnit obsah, třídy, vlastnosti prkvů i HTML kód.

(5) Efekty

Kategorie: Efekty

Další velkou výhodou jQuery jsou grafické efekty. Nabízí sadu základních efektů a navíc možnost tvorby vlastních efektů, které jsou velmi efektní s vynaložením velmi malého úsilí.

(4) Selektory

Kategorie: Selektory

Protože jednou z hlavních výhod jQuery je snadná manipulace s DOM (HMTL prvky), naučíme se je vybírat. Také se naučíme jQuery metodu na schovávní a zobrazování prvků, abychom si mohli ověřit, že selektory fungují. Článek je docela dlouhý a pro pokračování do dalších dílů seriálu stačí znát pouze základy, tj. pouze první odstavec.